Chính sách bảo mật

1 – Chúng tôi thu thập những thông tin nào?

Khi người dùng truy cập và sử dụng website của chúng tôi, trncgov.com sẽ thu thập các thông tin sau:

Thông tin được thu thập tự động

Khi bạn truy cập vào website này, hệ thống website sẽ tự động thu thập trong quá trình người dùng sử dụng website của chúng tôi.

  • Thông tin thiết bị sử dụng (IP, tên miền, …..)
  • Thông tin về đường Internet (các website được mở đồng thời khi người dùng sử dụng trncgov.com)
  • Thông tin về lịch sử sử dụng (thông tin đăng nhập, dịch vụ sử dụng, …)

Thông tin cá nhân người dùng

Đây là những thông tin được thu thập chỉ khi người dùng đồng ý cung cấp và cho phép sử dụng. Những thông tin cá nhân (họ tên, địa chỉ liên lạc,…) có thể được thu thập qua các cách sau:

  • Các biểu mẩu đăng ký nhận thông tin, phản hồi xuất hiện trên website
  • Khi người dùng đăng ký thành viên trên website

2 – Mục đích sử dụng thông tin người dùng

Các thông tin người dùng được thu thập ở website của chúng tôi được sử dụng vào các mục đích dưới đây:

  • Kịp thời giải quyết các vấn đề được phản hồi từ người dùng
  • Cung cấp các dịch vụ để hỗ trợ và chăm sóc khách hàng
  • Cập nhật các tin tức mới nhất trên website cho người dùng
  • Nâng cấp website
  • Đáp ứng yêu cầu từ các cơ quan tư pháp

3 – Phạm vi sử dụng thông tin người dùng

Thông tin người dùng trên website trnc.gov chỉ được sử dụng trông nội bộ đội ngũ.

Chúng tôi cam kết không sử dụng thông tin người dùng vào bất kỳ mục đích trái pháp luật và ngoài các mục đích được nêu trên

Chúng tôi cam kết không bán hoặc trao đổi vụ lợi các thông tin người dùng